Notranja revizija je notranji nadzor javnih financ. Notranja revizija , s finančnega stališča, igra zelo pomembno vlogo, saj daje neodvisno zagotovilo, s katerim se varuje poslovanje podjetja. Poleg tega z analizo poslovanja poda priporočila, ki izboljšajo samo poslovanje. Ravno to je tudi razlog, zakaj naj bi vsak proračunski uporabnik izkoristil notranjerevizorski nadzor – poleg analize poslovanja se namreč s pomočjo revizije lahko prepreči številna tveganja v poslovnem svetu.

revizija

Revizor ni policaj, je rešitelj

Notranji revizor se pri svojem poslu osredotoča predvsem na pretekle dogodke in procese, ki jih je neko podjetje izvajalo in so prinesli določene rezultate. Revizorske ugotovitve niso namenjene grajanju poslovnega procesa, temveč so zelo koristne pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje poslovanja. Notranji revizor tako ni policaj, ki pri podjetju išče napake v namen kaznovanja, ampak zaradi želje po njihovem odpravljanju in doseganju poslovnih uspehov. Uspešna revizija se lahko opravi le v stabilnem in zanesljivem kontrolnem okolju.

Potrebno je poudariti, da gre pri notranji reviziji za neodvisno in strogo nepristransko delo, saj se le na tak način lahko zagotovi realno sliko dobljenih rezultatov in zasnovanje plana za izboljšanje poslovanja organizacije. Postopek revizije organizaciji doda vrednost in ji pomaga uresničevati cilje. Postopki pri reviziji sestojijo iz sistematičnih in metodičnih ocenjevanj. Pri podjetju se z revijo poskuša izboljšati uspešnost pri upravljanju tveganj, kontrolnih postopkov in samega upravljanja s podjetjem.

Veliko podjetij naroči notranjo revizijo pri zunanjem izvajalcu. Eden takih ponudnikov pri nas je tudi Loris d.o.o., računovodska in revizijska služba, ki za številna podjetja opravlja notranji nadzor, kontroling in na podlagi dobljenih rezultatov, sistematično izdeluje poslovne plane za izboljšanje trenutnega stanja. Pogosto ob omembi revizije ljudje pomislijo na nekaj negativnega – revizija ni orodje za sankcioniranje podjetja. Z ugotavljanjem nepravilnosti, lahko napačne poslovne procese revidira in organizaciji pomaga sprejeti ukrepe za obvladovanje tveganih stanj. Revizija tako skrbi za spodbujanje in krepitev poslovne moči podjetja in nikakor ni sredstvo njegovega zatiranja.